Rotary embleem

Aspergefestival Leusderweg

Voor een lokaal goed doel

Asperge

Plantkundige achtergronden van de asperge

De wetenschappelijke naam is: Asparagus Officinalis L. De asperge behoort tot de familie van de lelieachtigen, zoals bijv. lelie, narcis, knoflook en prei. Het is een meerjarig gewas, dat doorgaans tien jaar op hetzelfde perceel blijft staan.

De vermeerdering van asperge vindt plaats door zaad. Voor de aanleg van 1 ha is ongeveer ¾ kg zaad nodig. Het zaad is kostbaar, de prijs kan zelfs oplopen tot € 4.500,- per kg. De plantenopkweek vindt plaats bij professionele plantenkwekers. De zaden worden rond half maart met precisie d.m.v. zaaimachines uitgezaaid en het jaar daarop rond 1 april worden de planten gerooid. De 1-jarige planten worden dan geplant op hun definitieve standplaats in geulen op een diepte van ± 25 cm en op een rijafstand van 160 cm. Per ha zijn ongeveer 20.000 planten nodig.

De cyclus ziet er dan als volgt uit:

- 1e jaar wordt niet geoogst. De jonge plant moet zich kunnen ontwikkelen;
- 2e jaar wordt één week geoogst;
- 3e jaar wordt tot 1 juni geoogst;
- 4e tot en met het 10e jaar wordt volledig geoogst (tot St. Jan 24 juni);
- 10e jaar worden de planten vernietigd en eventueel gerooid.


Een sterke aspergeplant levert in een oogstseizoen meer dan twintig stengels. Op een warme dag groeit een stengel soms wel 7 centimeter.

Sepia Balk de plant

 

Kwaliteit

Asperge wordt op grond van de kleur ingedeeld in 4 groepen:

- Witte asperge
- Violette asperge: de kop van de asperge is roze tot violet gekleurd en de stengel is wit
- Violette-groene asperge: de kop van de asperge is violet en de stengel groen
- Groene asperge: de kop en het grootste gedeelte van de stengel is groen

Sepia Balk kwaliteit

 

Leuke weetjes, lekkere feiten

Het horen van versheid

Verse asperges kun je zien en herkennen aan hun enigszins lichte glans.
Ook kun je de versheid voelen. Door met je vingernagel even in de stengel te drukken en te letten op het vocht dat eruit komt. Maar het beste is de versheid te horen. Wrijf twee asperges tegen elkaar en je hoort direct een soort piepend geluid. Allemaal tekenen van absolute versheid.

Mannen populairder dan vrouwen

Er zijn vrouwelijke aspergeplanten en mannelijke. Deze laatste geven echter een opbrengst die wel 40% hoger is per ha dan die van hun vrouwelijke collega's. De kwekers weten dit natuurlijk ook. Daarom gebruiken ze vrijwel uitsluitend mannelijke planten voor hun teelt. De vrouwen vormen bij de asperges dus echt het zwakke geslacht.

AA

Telers hebben het steeds over asperges van dubbel A - kwaliteit. Wat bedoelen ze dan?
Welaan, dit is de beste aspergekwaliteit die u zich kunt wensen. De stengels hebben een doorsnede van 20 à 28 mm en een gemiddelde lengte van 19-22 cm. De kop van de asperge is gesloten, de kleur is lelieblank en enigszins lichtglanzend. En voor de liefhebber: er gaan twaalf stuks dubbele AA asperges in één kilo.

Warmteminnend, warmterisico

Asperge is een warmteminnend gewas. De plant groeit het beste in voldoende warmte en vocht. Een bodemtemperatuur tussen 18° - 20° is optimaal voor de groei. Deze kan bereikt worden met verschillende hulpmiddelen. Opblaastunnels zorgen er prima voor dat de bodem eerder wordt opgewarmd. Maar deze tunnels vormen ook een risico. Want als het te warm wordt, komt er een te snelle groei. Dit levert een mindere kwaliteit asperge op, met een holle stengel en een lossere kop. Het kunnen beheersen van die temperatuur is daarom van groot belang.

Asparagus officinalis

Weet u, dat het geslacht asparagus zo'n 150 soorten kent? En dat de teeltasperge de fraaie Latijnse naam asparagus officinalis draagt? Waarbij 'officinalis' duidt op een waarschijnlijk geneeskrachtige werking. Maar wat zegt een naam, zou een groot schrijver zeggen, als het maar waarschijnlijk is?!

Zuiver zaad

Alleen zuiver zaad levert de plantenkweker het (planten)ras op, waarvan hij op aankan. De productie van deze zaden gebeurt daarom in kassen. Hier is de minste kans op ongewenste bestuiving. Ook is de temperatuur hier beter te reguleren, waardoor er sneller en meer zaden geproduceerd worden dan in de open lucht. Om de planten zo min mogelijk te beschadigen, gebeurt het winnen van de zaden met de handen. Een zeer arbeidsintensief karwei. Het duurt wel 10 uur voor 1 kilo zaden is verzameld.

Een probleem oplossen

Keizer Augustus zei het al rond het begin van onze jaartelling : "Je moet over het oplossen van een probleem niet langer doen, dan de tijd die nodig is om asperges te koken..."

 

 

Asparagus officinalis

Weet u, dat het geslacht asparagus zo'n 150 soorten kent?

En dat de teeltasperge de fraaie Latijnse naam asparagus officinalis draagt?

Waarbij 'officinalis' duidt op een waarschijnlijk geneeskrachtige werking.

Maar wat zegt een naam, zou een groot schrijver zeggen, als het maar waarschijnlijk is?!