Rotary embleem

Aspergefestival Leusderweg

Voor een lokaal goed doel

Goed Doel 2011

Locatie Zon en Schild van GGz Centraal krijgt als eerste psychiatrisch centrum van Nederland een afdeling waar stervensbegeleiding plaatsvindt voor mensen met psychiatrische stoornissen in hun laatste levensfase. De zogenoemde palliatieve unit voor terminale zorg is de eerste stap richting een volwaardig hospice voor deze groep.

Zon & Schild

Zon & Schild ligt in een bosrijke omgeving aan de rand van Amersfoort. De kracht van deze locatie is dat het een breed behandelaanbod biedt aan patiënten met sterk uiteenlopende ziektebeelden en zorgbehoeften.

GGz Centraal beschikt in Zon & Schild over een basisaanbod van psychiatrische behandeling voor alle verschillende soorten stoornissen en een specialistisch aanbod voor patiënten met complexe psychiatrische problematiek.

Laatste levensfase

Waar mensen leven is ook de dood aanwezig; ook bij langdurige psychiatrische zorg. GGz Centraal begeleidt mensen in de laatste levensfase, om ook dan waardig te leven en te sterven.

De laatste jaren blijkt dat goede zorg in de laatste levensfase niet altijd realiseerbaar is met de middelen die GGz Centraal tot haar beschikking staan. Opname in een van de bestaande hospices is voor een groot aantal patiënten met psychiatrische problematiek niet mogelijk door de noodzaak van psychische zorg. De palliatieve unit zal hiervoor een oplossing gaan bieden.

Familiekamer palliatieve unit

Rotaryclub Amersfoort-Regio heeft zich tot doel gesteld de inrichting van de familiekamer van de palliatieve unit voor haar rekening te nemen.

De inrichting van de palliatieve unit is een kostbare zaak. Alleen kosten die worden gemaakt voor het leveren van medische zorg komen voor vergoeding in aanmerking onder de AWBZ en andere regelingen. Juist waar het gaat om stervensbegeleiding zijn er echter ook zaken nodig die niet direct de medische zorg betreffen. Zo moet de naaste familie in de gelegenheid zijn om op waardige wijze afscheid te nemen. Om dat te kunnen realiseren is het nodig dat er een familiekamer wordt ingericht, waardoor het voor naasten mogelijk is dicht bij de stervende te zijn.

Hospice in het nieuws

Klik hier voor een artikel over de Hospice van Zon en Schild in de Stad Amersfoort van 16 februari 2011.

Zon en Schild zoekt vrijwilligers

Hospice van Zon en Schild zoek vrijwilligers (zie ggzcentraal.nl).