Rotary embleem

Aspergefestival Leusderweg

Voor een lokaal goed doel

Goed Doel 2014

De Stichting Jeugd EHBO Event (JEE) organiseert maandelijks het Jeugd EHBO Doe je zo! Event in Dierenpark Amersfoort. JEE biedt in Midden Nederland scholen voor basisschoolleerlingen van groep 7 en/of 8 een educatieve tocht door Dierenpark Amersfoort aan, waarbij een Jeugd-EHBO-certificaat wordt behaald. In het huidige tijdsgewricht ontbreekt het echter aan voldoende fondsen om dit mogelijk te maken. Daarom is dit als lokaal goed doel gekozen voor het Aspergefestival Leusderweg 2014. Rotaryclub Amersfoort-Regio organiseert daartoe voor de vierde keer het ‘Aspergefestival’ op de zaterdagen 10 en 17 mei 2014 op twee locaties aan de Leusderweg in Amersfoort.

De doelstelling is om op een positieve en educatieve wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van het veiligheidsgevoel van een ieder en de zelfredzaamheid van de jeugd te vergroten. Dat er wordt geholpen in geval van acute nood om zo te komen tot een meer respectvolle maatschappij. Een maatschappij waarin actief burgerschap en sociaal wenselijk gedrag normaal zijn. 

Het belang van persoonlijke veiligheid en respect wordt door het basisonderwijs erkend middels zwem-en verkeersdiploma en een anti-pestprotocol, waaraan Stichting JEE ook een Jeugd-EHBO-certificaat toe wil voegen.

Goed doel JEE 1

Wat gebeurt er op een Jeugd EHBO Doe je zo! Event?

In groepjes van zes volgen de leerlingen een uitgestippelde route door het Dierenpark met behulp van een 'Jeugd EHBO route- en opdrachtkaart'. Onderweg komen ze dertien EHBO 'ongevalsituaties' tegen waarbij ze opdrachten moeten uitvoeren. Bij elk groepje van zes leerlingen mag één begeleider gratis mee naar binnen.

De praktijkopdrachten zijn afgestemd op herkenbare ongevalsituaties zoals bijvoorbeeld verslikken, bloedneus, insectensteken, gebroken pols, struikelen of een reanimatie (op een pop). Men leert handelen naar vermogen. Indien correct voldaan aan de opdracht wordt deze afgetekend en loopt het groepje door naar de volgende opdracht. Aan het einde van deze tocht ontvangen de leerlingen, uit groep 7 en/of 8 van de basisscholen, een certificaat. Hoewel we over opdrachten spreken, zijn de kinderen niet verplicht om te handelen.

Wel wordt het belang van alarmeren of een ouder iemand bij een ongevalsituatie roepen, duidelijk gemaakt. Niets doen, is geen optie meer!

Goed doel JEE 2

  

Jeugd EHBO Doe je zo! Event

Jeugd EHBO Doe je zo combi

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Jeugd EHBO Event.